Velkommen til Jakobskolens fritidsordning
 
Alle børn fra 0. - 3. klasse på Jakobskolen kan tilmeldes SFO, som er vores fritidstilbud til børn i den aldersgruppe. Børn, der ikke er tilmeldt SFO, tager hjem umiddelbart efter, at undervisningen slutter.
 
Hvad kendetegner Jakobskolens SFO
 
SFO er det sted, hvor børnene tilbringer noget af deres fritid både før og efter undervisningen. Sammen med deres kammerater har de her mulighed for at deltage i SFO's aktivitetstilbud eller udfolde sig på eget initiativ.
 
Fra SFO's side lægger vi vægt på at skabe en god ramme, med nærværende voksne der bakker op om børnenes egne initiativer og sørger for at der dagligt er aktivitetstilbud.
Vi gør meget brug af skolens hal og der er derfor god mulighed for fysisk udfoldelse i SFO. Ugeplaner for de planlagte aktiviteter ligger på forældreIntra.

Fælles værdier
 
Jakobskolens SFO er en del af skolen med fælles værdigrundlag. Vi har sammen med skolen en fælles vision om at skabe betingelser for, at man som elev på Jakobskolen har mulighed for at udvikle sine potentialer fuldt ud. Derfor ønsker vi at tilbyde mange forskellige og varierende aktivitetsbud.